درباره ما

شرکت پندار گستر سپنتا در جهت ایجاد محیطی برای خریدی آسان، مطمئن و جامع در بستر فضای مجازی اقدام به راه اندازی سایت فارسی شاپ نموده است تا موقعیتی مناسب برای خریداران و فروشندگان فراهم گردد تا در فضایی مطمئن اقدام به داد و ستد نمایند

شرکت پندار گستر سپنتا